Avtal

Merparten av uppdragen bedrivs genom ett samarbetsavtal med Sweco Management AB i Göteborg.

Sweco Management är ledande bolaget i Sverige inom byggprojektledning.


Sweco Management

 

Stenhörning AB  |  Solbacken 8  |  433 51 Öjersjö  |  marten.hollen@stenhorning.se