Pågående uppdrag inom Byggledning, Kontrollansvarig, Tidplanering och Upphandling

Projekt Uppdrag Beställare
Vindkraftverk, Torsås kommun KA Green Extreme
Sävenäs rangerbangård KA Trafikverket
Nya AT stationer Laxå- Falköping KA Trafikverket
Översvämmingsåtgärder, Mölndalsån, Landvetter Byggledning, Upphandling Härryda Kommun
Ombyggnation skolfastighet Frölunda KA Hemsö Fastighets AB
Dagvattendammar, Örtjärn, Mölnlycke Byggledning Härryda Kommun
Södra kajen Skandiahamnen samt Skarvik tjockoljeledning KA Göteborgs Hamn
Perronger, Gbg central, Alingsås och Lerum KA Trafikverket
     

     
 
 
 Stenhörning AB  |  Solbacken 8  |  433 51 Öjersjö  |  marten.hollen@stenhorning.se